ZAJIŠTĚNÍ INVESTIC
A FINANCOVÁNÍ

FÚZE A AKVIZICE

ZLEPŠENÍ PROVOZNÍ
EFEKTIVITY SPOLEČNOSTI

IMPLEMENTACE REPORTOVACÍCH
SYSTÉMŮ

VELKOOBCHOD
A ZPROSTREDKOVANI
OBCHODU

PRÁVNÍ, ÚČETNÍ
A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

PODPORA REGISTRACE
ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI

ASISTENCE PŘÍ ZAKLÁDANÍ
BANKOVNÍCH ÚČTŮ

O NÁS

FINANCING AND INVESTMENT SERVICES

 • Zlepšení provozní efektivity společnosti

 • Velkoobchod a zprostredkovani obchodu

FINANCING AND INVESTMENT SERVICES

 • Získání/Zajištění investic a financování

 • Fúze a akvizice

FINANCING AND INVESTMENT SERVICES

 • Podpora při založení a registrace společnosti

 • Právní, účetní a daňové poradenství

FINANCING AND INVESTMENT SERVICES

 • Zavedení ERP systému a implementace reportování

 • Tvorba marketingové strategie a media buying (nákup sdělovacích prostředků)

NAŠE PŘEDNOSTI

ZNALOSTI

V zájmu klientů, FMBC používá profesionální znalosti a zkušenosti nejlepších expertů na finance a investice, strategický a manažérský consulting, právní a auditní podporu.

PŘÍSTUP

FMBC kombinuje západní přístup na řešení zákaznických problémů a znalosti specifik post-sovětského trhu. Spoléháme na evropské tradice přesnosti a spolehlivosti, inovace a důvěry.

ZKUŠENOSTI

FMBC úspěšně uskutečnilo více než 70 transakcí ve formě rizikového kapitálu, vlastního kapitálu, bankovního a mezaninového financování. FMBC pomáhá klientům zvolit a strukturovat ten nejlepší způsob financování.

PODPORA

FMBC je pro klienty dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdny, 365 dní v roce. Jsme vždy připraveni pomoci našim klientům.

SLUŽBY

Poradenské služby v oblasti podnikání

 • Vývoj podnikových/firemních vnitřních politik a postupů
 • Reorganizace a optimalizace podnikových procesů
 • Řízení změn, transformační řízení
 • Nábor pracovníků a nábor vedoucích pracovníků
 • Analýza trhu, odvětví a konkurence
 • Marketingový výzkum
 • Vypracovaní obchodního plánu/podnikatelského záměru

Obchodní A Korporatní Služby

 • Velkoobchod a zprostredkovani obchodu
 • Analýza a vypracování smluv
 • Strukturování a registrace společnosti
 • Právní Audit / Due diligence
 • Rozpočet projektu/řízení firemního rozpočtu
 • Daňové a celní poradenství
 • Účetní a finanční poradenské služby

IT-služby a marketingové služby

 • Analýza a řízení kmenových dat
 • Zavedení ERP systému a implementace reportování
 • Tvorba webových stránek a aplikací
 • Digitální vývoj & Marketing
 • Zpracování marketingové strategie a firemní identity
 • Marketing v sociálních médiích

PODNIKÁNÍ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ

 • Země střední a východní Evropy jsou: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litevsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovenská republika.

 • Země SVE mají veškeré nezbytné podmínky pro přilákání investorů a podnikatelů, kteří hledají možnost optimalizovat vysoké daně Západu.

 • Výhody jsou dlouhodobá politická stabilita, strategické umístění, konkurenceschopný daňový systém, dobře vzdělané a vysoce kvalifikované pracovní zdroje — ve spojení s již velice dobře zavedenou mezinárodní podnikatelskou komunitou.

 • Pouze Slovensko a Estonsko používají Euro, zatímco zbytek zemí v tomto regionu stále používají svoji místní měnu.

NÁŠ TÝM

DAN SIRGHI

Hluboké odborné znalosti v oblasti bankovního financování SME klientů s realizovaným portfoliem nad 50M EUR. Znalost bankovních produktů a procesů. Dlouholeté zkušenosti v oblasti investičního bankovnictví, zejména v oblasti exportního financování. Expert v oblasti analýzy a reorganizace podnikových procesů, vývoje a zavedení metod monitorování a reportování, optimalizace marketingových kampaní.

tel.: +420732750000

ARTUR BEY

Expert v oblasti projektového a podnikového financování. Od roku 2008 zajistil a provédl strukturování financování v celkovém objemu více než 100 milionů EUR, pro více než 12 projektů na území Střední a Východní Evropy. Je odborníkem v oblasti oceňování, přípravy a realizace fúzí a akvizic. Má výborné zkušenosti pří zavedení podniků na novém trhu, v organizaci práce oddělení prodeje a optimalizaci finančních toků.

tel.: +420731533880

FMBC
info@fmbc.cz

Pod Harfou 933/64, Vysočany, 190 00 Praha 9
FMBC s.r.o. IČO: 05561175
C 265894 vedená u Městského soudu v Praze